Therese Nobels thuisverpleging values

In 1982

startte ik als zelfstandige verpleegkundige. Doorheen de jaren ben ik erin geslaagd mij te omringen door een team van gemotiveerde verpleegkundigen.

Omdat we voldoen aan de normen,

gesteld door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Vlaamse agentschap zorg en gezondheid, zijn we erkend als team voor thuisverpleging.

We blijven ons verder bekwamen

om aan onze patiënten een optimale zorg te kunnen verstrekken.

Door het inschakelen van mijn zoon Steven is de continuïteit van de zorgverlening verzekerd.