Veel gestelde vragen

Hoeveel moet ik betalen als jullie bij mij langskomen? En moet ik meer betalen omdat jullie een zelfstandig team voor thuisverpleging zijn?

Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar. Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt. Thuisverpleging Thérèse Nobels houdt zich aan de officiële RIZIV-tarieven en werkt volgens het derde betalersysteem. Bij dit systeem innen wij het vergoedbare deel van de prestatie rechtstreeks bij uw ziekenfonds.

In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden.
Indien de patiënt een beroep kan doen op zijn hospitalisatieverzekering kan de verpleegkundige het remgeld afrekenen met de patiënt. De patiënt dient dan deze honorariumnota (samen met andere onkosten) in bij de hospitalisatieverzekering. Al de kosten, 1 maand voor en 3 maand na een hospitalisatie, worden normaal vergoed door deze verzekering.

Heb ik altijd een voorschrift nodig?

De verstrekkingen zijn omschreven in het KB van 18 juni 1990. Onderscheid wordt gemaakt tussen verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van een arts nodig is en die waarvoor dit voorschrift wel nodig is.

Voor de meeste verstrekkingen die vergoed worden is echter een voorschrift van een arts nodig. Enig uitzondering is het toilet, het bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg, en het toezicht op een wonde met bioactief verband indien het verzorgen van een wonde met bioactief verband is voorgeschreven.

Er is geen beperking voorzien in de geldigheidsduur van een voorschrift verpleegkundige zorgen.

Op hoeveel bezoeken per dag heb ik recht?

De verzorging mag door ons enkel over verschillende verzorgingsbezoeken per dag gespreid worden om medische redenen, vermeld op het voorschrift.

Bepaalt mijn ziekenfonds mijn keuze van thuisverpleegkundige?

Thuisverpleging Thérèse Nobels is volledig onafhankelijk. Wij worden aanvaard door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen. Iedereen kan dus een beroep doen op ons ongeacht bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

Komen jullie in het weekend en op feestdagen langs? Wat indien ik ’s nachts hulp nodig heb?

Onze werking is niet gebonden aan bepaalde werkuren. Thuisverpleging Thérèse Nobels waarborgt de continuïteit van de zorg, 7 dagen op 7, inclusief zon- en feestdagen. Ook ’s nachts kunt u ons altijd bereiken via de gekende telefoonnummers.

Heb ik altijd verschillende verpleegkundigen?

Ons werkgebied is beperkt tot een straal van 12 á 15 km rond Hamme. De beperkte afstand is nodig om de tijd tussen de verschillende huisbezoeken te optimaliseren. Daarom voorzien we dan ook verschillende verpleegrondes in de voormiddag en een paar rondes ‘s avonds. Aanpassingen van deze verpleegrondes worden gedaan in functie van de toe te dienen zorgen en het beschikbare personeel.

Kan ik een vast uur afspreken?

Het is zeker en vast mogelijk om een vast uur af te spreken. De toe te dienen zorg kan een specifiek uur van bezoek vragen. Ook (beroeps)activiteiten kunnen een specifiek bezoekuur vragen. Dit vormt voor ons geen enkel probleem aangezien wij kunnen langs komen op ieder uur van de dag.

Kan ik bij jullie aan huis komen?

Het is eveneens mogelijk om bij ons aan huis te komen (Burgemeester Lemmensstraat 3, 9220 Moerzeke). Indien dit voor u beter past, spreken wij een uur af en zal er een verpleegkundige aanwezig zijn om u verder te helpen.